Termeni şi condiții


Introducere

Domeniul www.homeproduct.ro este deținut și administrat de societatea SC HOMEPRODUCT SRL , având următoarele date de înregistrare:
Cod unic de înregistrare 36399205, J 26/1088/2016, cu sediul pe str. Erou Iancu Nicolae Nr.103, B10 Voluntari-Pipera, jud. Ilfov, Tel.: 0732/15 15 10, e-mail: contact@homeproduct.ro .
Prezentul document stabilește Termenii şi condiţiile de utilizare ale acestui site web și condițiile de achiziţionare a produselor și serviciilor comercializate prin intermediul acestui site web (denumite în continuare "Termenii și Condițiile").
Politica de retur, Politica de confidențialitate, precum și orice alte informații la care se face referire în cuprinsul acestui document, fac parte din Termeni și Condiții. Prin acceptarea Termenilor și Condiţiilor, sunteţi, de asemenea, de acord cu Politica de retur, Politica de confidențialitate, precum și cu toate celelalte documente menționate în cuprinsul prezentului document.
Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest site web și de a efectua orice comandă prin intermediul acestuia. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile, vă rugăm să nu utilizați acest site web.
SC HOMEPRODUCTSRL își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condiţiile. Orice modificări aduse Termenilor și Condiţiilor vor intra în vigoare numai pentru comenzile noi, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest site web. Te rugăm să verifici secțiunea Termeni și Condiţii, înainte de fiecare comandă. Dacă ai orice întrebări cu privire la Termeni și Condiții, te rugăm să contactezi un consilier SC HOMEPRODUCTSRL prin email la contact@homeproduct.ro sau telefonic, la numerele de telefon indicate.

Definiții și termeni

Vânzător: Societatea SC HOMEPRODUCTSRL, având următoarele date de înregistrare: Cod unic de înregistrare 36399205, J 26/1088/2016, cu sediul în Livezeni, Aleea Sudului nr. 11, Județul Mureș, Tel: 0732/15 15 10, e-mail: contact@homeproduct.ro
Client/Cumpărător: Persoană fizică sau juridică, orice altă entitate juridică care accesează site-ul www.homeproduct.ro și își exprimă interesul asupra produselor comercializate, indiferent dacă finalizează sau nu o comandă.
Consumator: Orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Comandă: Solicitare transmisă de către Cumpărător, prin parcurgerea etapelor necesare, în vederea achiziționării de bunuri sau servicii comercializate online de pe acest site, în condițiile prevăzute de Termeni și condiții. Orice document electronic care confirmă alegerea Cumpărătorului. Formă de comunicare contractuală între Vânzător și Cumpărător, prin care Vânzătorul se angajează să livreze Produsele, bunurile și serviciile iar Cumpărătorul este de acord să le primească și să le plătească.
Utilizator: orice persoană fizică sau juridică care accesează site-ul www.homeproduct.ro
Conținut: Toate informațiile publicate pe site-ul www.homeproduct.ro transmise clienților sau cumpărătorilor de către Vânzător, Producător sau Transportator .
Conţinut digital: Date și informații care sunt produse şi livrate în formă digitală.
Produse, bunuri, servicii: Orice produs sau serviciu solicitat de Cumpărător prin comandă înregistrată, care urmează să fie livrat de Vânzător, în condițiile prevăzute de Termeni și condiții.
Transportator: Persoană juridică care efectuează serviciul de preluare comandă, transport și livrare pentru comanda emisă de Cumpărător
Contract: Reprezintă confirmarea comenzii de către Cumpărător, sub forma formularului electronic ce reprezintă contractul la distanță (conform definiției OUG 34/4 iunie 2014) încheiat între Cumpărător/Client și Vânzător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului, în condițiile prevăzute de Termeni și condiții.
Campanie/Ofertă specială: Acțiunea de prezentare, în scop comercial, a unui număr finit de Produse, bunuri, servicii, laun preț special, pentru o perioadă de timp stabilită de Vânzător.
Tranzacție: Încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Produs, bun, serviciu pe site-ul www.homeproduct.ro.
Contract la distanţă: orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;
Garanţie comercială - orice angajament din partea profesionistului sau a unui producător (denumit în continuare garantul) faţă de consumator, în plus faţă de obligaţiile legale prevăzute la art. 5-14 din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la garanţia legală de conformitate, de a rambursa preţul plătit sau de a înlocui, a repara sau a întreţine produsele în orice mod, în cazul în care acestea nu corespund specificaţiilor sau oricărei altei cerinţe din declaraţia privind garanţia sau din publicitatea relevantă disponibilă în momentul sau înaintea încheierii contractului, cerinţă care nu este legată de conformitate;

Drepturi de proprietate intelectuală

3.1 În conformitate cu Politica de Confidențialitate, drepturile de proprietate intelectuală vizează toate drepturile imateriale de know how, drepturi de autor, drepturi de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, drepturi de patent, marcă, logo, slogane, domenii de internet.

3.2 Toate drepturile asupra siglei HOMEPRODUCT precum și drepturile asupra imaginii produselor, drepturile de model, drepturile de patent, aparțin societății SC HOMEPRODUCT SRL. Denumirea HOMEPRODUCT precum și reprezentarea grafică corespunzătoare sunt mărci înregistrate ale SC HOMEPRODUCT SRL.

3.3 Toate drepturile asupra siglelor afișate pe site, care corespund unor terți (producători și furnizori contractuali ai HOMEPRODUCT) precum și drepturile asupra imaginii produselor, drepturile de model, drepturile de patent, aparțin firmelor respective. HOMEPRODUCT utilizează imagini ale produselor, sigle și alte elemente specifice, pe baza contractelor cu proprietarii mărcilor, în condițiile legislației din România.

3.4 Toate drepturile asupra numelui domeniului www.homeproduct.ro și asupra conținutului site-ului aparțin HOMEPRODUCT.

3.5 Folosirea, fără acordul expres al SC HOMEPRODUCT SRL, a imaginilor, textelor, informațiilor publicate pe site-ul www.homeproduct.ro este interzisă și se pedepsește conform legii.

3.6 Prevederile din prezenta secțiune, precum și dispozițiile din Politica de confidențialitate, nu vă împiedică să utilizați acest site web pentru a vizualiza produsele, a înregistra o Comandă online și a copia/utiliza/printa detaliile acesteia sau ale Contractului.

Politica de confidențialitate și prelucrarea datelor cu caracter personal

4.1 SC HOMEPRODUCT SRL colectează date cu caracter personal numai cu acordul voluntar al Clientului/Cumpărătorului. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, SC HOMEPRODUCT SRL are obligația de a administra în condiţii de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.
De la înființare, în anul 2016, HOMEPRODUCTa funcționat în conformitate cu standardele europene cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera lor curculație, stipulate în Regulamentul 2016/679/UE.
Datele personale colectate de HOMEPRODUCT sunt: nume și prenume client, adresa de livrare, telefon de contact și adresă de email. În cazul unui client, persoană juridică, colectăm datele de facturare.

4.2 Scopul colectării datelor este:
• Preluarea și procesarea comenzii Clienților/Cumpărătorilor,
• Informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situaţia Contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la bunurile și /sau serviciile achiziționate,
• Trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS)
• Cercetare de piață, urmărire și monitorizare a vânzărilor

4.3 Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont și/sau de Comandă, Clientul/Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a SC HOMEPRODUCT SRL, și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus.
Pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu comanda ta, pentru informarea ta cu privire la ofertele și noutățile HOMEPRODUCT, comunicăm aceste date către afiliații sau partenerii noștri contractuali, auditorii sau consultanții HOMEPRODUCT, dezvoltatorii platformei HOMEPRODUCT, sau, la cerere, către autorități și instituții publice.

4.4 Conform legii, clienții beneficiază de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor de către SC HOMEPRODUCT SRL. De asemenea, clienții au dreptul de a solicita, în orice moment, ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal, precum și încetarea prelucrării acestora în scop de marketing direct, reclamă și publicitate. Clienții își pot exercita drepturile enumerate mai sus prin adresarea unei cereri către SC HOMEPRODUCT SRL prin email la contact@homeproduct.ro.

4.5 Refuzul furnizării datelor solicitate de către SC HOMEPRODUCT SRL pentru efectuarea unei Comenzi, determină imposibilitatea SC HOMEPRODUCT SRL de a livra Comenzile respective. Ulterior livrării comenzii, datele personale ale clientului sunt necesare pentru procesarea eventualelor reclamații sau notoificări ale acestuia.

4.6 SC HOMEPRODUCT SRL nu solicită, prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc.) informații confidențiale, date sensibile sau parole personale etc. În cazul în care dumneavoastră divulgați astfel de date către terți, aceștia poartă întreaga responsabilitate pentru propriile acțiuni. În asemenea situații, SC HOMEPRODUCT SRL nu va fi responsabilă pentru niciun fel de prejudiciu.

4.7 Plata online a produselor și/sau Serviciilor SC HOMEPRODUCT SRL se poate efectua în condiții de siguranță deplină utilizând un card bancar. Pentru asigurarea securității tranzacțiilor, SC HOMEPRODUCT SRL folosește o platformă de plăți securizată oferită de banca ING Bank. Pentru finalizarea corectă a tranzacției, este necesar să introduci datele necesare autorizării tranzacției în platforma de plăți, urmând instrucțiunile furnizate de această platformă. SC HOMEPRODUCT SRL nu are acces la datele privind cardul tău, nu solicită și nu stochează niciun fel de detalii referitoare la cardul tău bancar.

4.8 Nu este permisă utilizarea acestui site web în scopul introducerii în mod deliberat de viruşi sau orice alt program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv. Sunt interzise încercările de acces neautorizat la acest site web, la serverul pe care este găzduit acesta sau la orice alt server, calculator sau bază de date în legatură cu acest site web. Navigarea pe acest site presupune acceptarea Termenilor și Condițiilor, prin care te angajezi să nu ataci acest site web prin intermediul unui atac de blocare a serviciului sau de blocare distribuită a serviciului. Nerespectarea dispozițiilor din prezenta clauză va fi raportată autorităților competente în vederea aplicării sancțiunilor legale și va determina suspendarea imediată a dreptului de a utiliza acest site web. Deși depune toate eforturile pentru a asigura o navigare sigură pe pagina sa web, SC HOMEPRODUCT SRL nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise sunt fără viruși sau alte componente informatie cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Te rugăm să ai în vedere că folosești site-ul pe riscul propriu, societatea SC HOMEPRODUCT SRL nefiind în niciun fel responsabilă pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. SC HOMEPRODUCT SRL nu răspunde de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site, fără ca prin această prevedere să fie afectate drepturile de care beneficiați, în temeiul legii, în calitate de consumator. Astfel, este în avantajul tău să te asiguri că folosești sisteme adecvate de apărare, menite să îți protejeze calculatorul de viruşi şi/sau orice alt conţinut dăunător.

4.9 Politica de utilizare Cookie-uri pe siteul www.homeproduct.ro
Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, un text special codificat, trimis de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Mozilla) și este complet “pasiv” (NU conține programe software, viruşi sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).
Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum și pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor. Cookie-urile sunt aplicații tipice pentru reținerea preferințelor utilizatorilor și implementarea sistemului de „coș de cumpărături”. Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului.
Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile SC HOMEPRODUCT SRL pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor, permițând îmbunătățirea structurii și conținutului, dar excluzând identificarea personală a utilizatorului.Prin navigarea pe acest site respectiv prin emiterea unei comenzi, Clientul/Cumpărătorul își exprimă acordul privind utilizarea de Cookies.

Politica de vânzare online

5.1 Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător care a împlinit vârsta de 18 ani și dorește ca Produsele/Serviciile comercializate pe acest site să fie livrate/prestate pe teritoriul României. De asemenea, orice comandă este condiționată de o adresă de email activă și de un număr de telefon unde clientul să fie contactat cu ușurință. Pentru motive justificate, SC HOMEPRODUCT SRL își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului pe site, în cazul în care consideră că, în baza conduitei sau a activității Clientului/ Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel SC HOMEPRODUCT SRL, personalul sau clienții săi. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/ Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al SC HOMEPRODUCT SRL, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

5.2 Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele mentionate la sectiunea “contact” din Site. Vânzatorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta. SC HOMEPRODUCT SRL va publica pe Site informații despre Bunuri/Servicii sau Oferte Speciale practicate, într-o anumită perioadă de timp.
SC HOMEPRODUCT SRL va asigura confidențialitatea datelor tale, respectiv a datelor de autentificare, parolei şi tuturor celorlalte detalii în legătură cu contul creat pe site-ul www.homeproduct.ro, în conformitate cu Politica de confidențialitate. Cu toate acestea, este responsabilitatea ta să te asiguri că informațiile privind contul creat pe site-ul www.homeproduct.ro sunt confidenţiale în orice moment și că nu vor fi transmise către terți. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, ești de acord să informezi SC HOMEPRODUCT SRL, în cel mai scurt timp posibil dacă există, în mod rezonabil, suspiciuni că securitatea contului tău este în pericol.

5.3 Toate tarifele aferente Bunurilor și Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A. SC HOMEPRODUCT SRL își rezervă dreptul de a ajusta în mod liber și cu respectarea prevederilor legale, preţurile şi ofertele speciale practicate. În cazul plăților online, SC HOMEPRODUCT SRL nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client/Cumpărător, incluzând dar nelimităndu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Clientul/ Cumpărătorul.

5.4 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor/Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / simulări / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea SC HOMEPRODUCT SRL, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlul de prezentare. SC HOMEPRODUCT SRL ia toate măsurile pentru ca informaţiile publicate pe site, inclusiv descrierea Produselor şi a Serviciilor, precum și preţurile listate să fie, în orice moment, corecte şi complete. Cu toate acestea, pot apărea și greşeli. În asemenea situații, SC HOMEPRODUCT SRL va înlătura toate erorile survenite în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care SC HOMEPRODUCT SRL constată că eroarea respectivă a afectat/influențat Comanda sau Contractul valabil încheiat, va informa în cel mai scurt timp posibil clientul, oferindu-i atât posibilitatea reconfirmării Comenzii/a Contractului, cât și posibilitatea anulării acesteia/acestuia.

5.5 Te rugăm să ții cont de faptul că, achiziţionarea produselor pe Internet oferă o experienţă diferită de cea din magazin. În special, atunci când achiziționezi produse de mobilier de pe acest site, trebuie să știi următoarele:
• Culorile Produselor, astfel cum sunt prezentate pe site, pot fi ușor diferite în realitate, pentru că depind de mai mulţi factori, inclusiv, dar fără a se limita la setările monitorului utilizat. Pentru mai multă siguranță, ai posibilitatea să soliciți serviciul nostru de mostre gratuite, care îți permite să primești acasă un maxim de 4 mostre de material de acoperire (în cazul produselor de mobilier tapițat).
• Dimensiunile şi forma Produselor pot fi ușor diferite în realitate faţă de modul în care apar pe pagina web, însă SC HOMEPRODUCT SRL furnizează informații complete privind dimensiunile Produselor în descrierile prezentate pentru fiecare Produs în parte. De aceea, te rugăm să ai în vedere că este responsabilitatea ta să verifici ca dimensiunea reală a fiecărui Produs să corespundă scopului pentru care ai achiziționat respectivul Produs. De asemenea, te rugăm să citești cu atenție Ghidul de cumpărături disponibil pe acest site, care oferă mai multe informații cu privire la alegerea produselor precum și la importanța măsurării spațiului disponibil și al căilor de acces.
• Fotografiile şi imaginile de pe pagina web au rol ilustrativ/orientativ. Pentru o descriere exactă a Produsului şi a detaliilor incluse, te rugăm să citești cu atenție descrierea corespunzătoare a Produsului și fișa tehnică.
• Toate produsele de mobilier sunt efectuate la comanda ta expresă. Acest lucru prezintă riscul ca, în perioadele aglomerate, comanda ta să fie întârziată, din motive independente de SC HOMEPRODUCT SRL. SC HOMEPRODUCT SRL nu își asumă responsabilitatea pentru întârzieri datorate producției sau din vina transportatorului. În astfel de situații, SC HOMEPRODUCT SRL te va informa asupra noului termen de livrare, cu posibilitatea retragerii comenzii și rambursarea integrală, în termen de maximum 14 zile, a sumelor plătite. Menționăm că toate informațiile cu privire la livrare / prestare oferite de SC HOMEPRODUCT SRL (pe website, la telefon sau prin e-mail) sunt cu titlu estimativ şi, de aceea, pot varia de la caz la caz, din motive obiective. Îți mulțumim pentru înțelegere.
• SC HOMEPRODUCT SRL depune toate eforturile pentru a livra Produsele și a presta Serviciile solicitate de Cumpărător în conformitate cu data de livrare / prestare asumată, menționată în e-mailul cu detalii despre livrare / prestare primit de către cumpărător, odată cu plasarea și confirmarea comenzii.

Înregistrarea ca utilizator pe acest site

Prin vizitarea site-ului www.homeproduct.ro, poți dobândi calitatea de utilizator astfel:

a) Te înregistrezi pe acest site, prin crearea unui cont, la secțiunea Contul meu, unde poți găsi informațiile necesare cu privire la înregistrare și protecția datelor personale.

b) Prin plasarea unei comenzi și a completării tuturor datelor necesare plasării acesteia, vei fi înregistrat automat ca utilizator.

În urma înregistrării, vei primi automat o notificare de înregistrare. Dacă vom constata că informațiile furnizate sunt în mod vădit neconforme cu realitatea, SC HOMEPRODUCT SRL își rezervă dreptul de a anula comanda plasată. În acest caz, Clientul/ Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu
Clienții al SC HOMEPRODUCT SRL, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.

Înregistrarea, acceptarea comenzii și formarea contractului

7.1 Clientul /Cumpărătorul este rugat să consulte secțiunea Ghid de cumpărături, disponibilă pe acest site web, pentru a obține toate informaţiile relevante despre etapele efectuării unei Comenzi. Înregistrarea Comenzii constituie o ofertă de achiziţionare a produselor / Serviciilor de la Vânzător, supusă confirmării sale ulterioare, în condițiile prevăzute mai jos. Te rugăm să selectezi cu atenție produsul dorit, să alegi dimensiunea potrivită cu nevoile tale de locuire și culoarea materialului de acoperire, după caz. Îți reamintim că poți alege să beneficiezi GRATUIT de Serviciul mostre (se achită doar contravaloarea transportului), care îți permite să primești un număr maxim de 4 materiale de acoperire, cu scopul confirmării alegerii tale.

7.2 Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe acest Site, prin adaugarea Produselor și/sau Serviciilor dorite în Coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda prin efectuarea plății prin una dintre modalitățile indicate expres. Adăugarea unui Produs/Serviciu în Coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage dupa sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Produsului/Serviciului.

7.3 Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul confirmă expres că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc pus la dispoziție de Cumpărător / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

7.4 Odată înregistrată, Comanda nu mai poate fi modificată, în afară de cazul în cazul în care unul sau mai multe produse nu sunt disponibile.

7.5 După efectuarea Comenzii, Cumpărătorul va primi un e-mail cu detaliile Produselor comandate, costul total al Comenzii, inclusiv costurile de livrare, precum și un număr de identificare a Comenzii. Transmiterea Comenzii de către Cumpărător și primirea e-mailului menționat, reprezintă doar o confirmare a faptului că această Comandă a fost recepţionată de SC HOMEPRODUCT SRL și nu formează un contract cu caracter obligatoriu.

7.6 Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în următoarele cazuri:
• Neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului sau a tranzacției, în cazul plății online;
• Invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de SC HOMEPRODUCT SRL, în cazul plății online;
• Datele furnizate de către Client/ Cumpărător pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

7.7 În cazul în care Comanda achitată se anulează, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract, dar nu mai devreme de recepționarea produselor returnate, în condițiile prevăzute pentru Retur. Contravaloarea produselor returnate va fi rambursată Cumpărătorului după cum urmează:
• Pentru Comenzile achitate cu card online -> prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
• Pentru Comenzile achitate cu OP/ramburs/iTransfer/ Card bancar-> prin virament bancar.

7.8 Rambursarea sumei este condiționată de primirea Bunurilor vândute, în condițiile prevăzute prin Politica de Retur.

7.9 În cazul în care, din motive obiective, un Produs /sau Serviciu comandat de către Cumpărător nu poate fi livrat de către Vânzător, SC HOMEPRODUCT SRL va informa Clientul/ Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Produsului/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștinţă acest fapt.

7.10 În termen de maximum 48 de ore (fără a include zilele libere legale) de la transmiterea Comenzii,
Cumpărătorul va primi un e-mail de confirmare a comenzii.

7.11 Contractul se consideră valabil încheiat la momentul confirmării de către SC HOMEPRODUCT SRL, pe un suport durabil, respectiv prin transmiterea e-mailului de confirmare și acceptarea Comenzii transmise de Cumpărător.

Plata

8.1 Produsele și Serviciile comandate pot fi plătite online, cu cardul, la plasarea comenzii sau în numerar, în LEI, la livrare.
• Dacă alegi să plătești online, vei efectua plata imediat după plasarea comenzii. Vei fi direcționat automat în pagina securizată, unde vei introduce datele cardului pentru efectuarea plății.
• Pentru plăţile în numerar, conform legii nr. 70/ 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare, începând cu data de 9 mai 2015, suma maximă pe care SC HOMEPRODUCT SRL o poate încasa de la o persoană fizică este de 10.000 lei pe zi. Pentru toate celelalte situaţii (persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, etc), suma maximă pentru fiecare cumpărător este de 5.000 lei pe zi.
• Te rugăm să ții cont de faptul că produsele de mobilier HOMEPRODUCT accesibile pentru vânzarea online, pe site-ul www.homeproduct.ro sunt executate la comanda ta expresă. Acest lucru îți permite să alegi produsul dorit, la dimensiunea dorită, precum și stofa/materialul de acoperire dorit. Comanda presupune plata unui avans de 50% din suma totală de plată, achitat la plasarea comenzii. După achitarea avansului, vei primi o confirmare acomenzii.
• Pentru produsele de la secțiunea Accesorii, acestea se vor livra cu plata integrală în avans, în funcție de disponibilitatea lor în stoc. Dacă produsele dorite de tine nu se află momentan în stoc, te vom informa asupra datei la care acestea devin disponibile, urmând să te rugăm să reconfirmi comanda lor. Îți mulțumim pentru înțelegere.

8.2 Modul de plată
• AVANS 50% la plasare comandă produse. Banii sunt încasați după confirmarea prealabilă a comenzii de către echipa HOMEPRODUCT.
• REST DE PLATĂ 50% la primirea produselor.
Precizare: Poți alege să plătești în avans întreaga sumă, beneficiind astfel de ofertele noastre avantajoase.

8.3 Dacă nu se prevede expres altfel, toate preţurile indicate în acest site includ TVA şi alte taxe aplicabile. Costurile de livrare vor fi evidențiate separat și adăugate la preţul total al Comenzii, respectiv la Produsele și Serviciile comandate, în conformitate cu punctul 8.5. de mai jos.

8.4. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în Termeni și Condiții, preţul total pe care îl vei plăti efectiv pentru Produsele și Serviciile comandate este cel indicat de Vânzător în momentul efectuării Comenzii.

8.5. Costurile de livrare pe care trebuie să le plătești pentru Comanda efectuată sunt cele indicate de SC HOMEPRODUCT SRL în cadrul procesului de transmitere a Comenzii. Mai multe informații cu privire la costurile de livrare se regăsesc la secțiunea Livrare produse.

8.6. Pentru asigurarea securității tranzacțiilor, pentru plata online SC HOMEPRODUCT SRL folosește o platformă securizată de plăți online oferită de ING Bank. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA și MASTERCARD. Nu este perceput niciun comision suplimentar pentru astfel de plăți. Pentru finalizarea corectă a tranzacției, trebuie să introduci datele necesare autorizării tranzacției în platforma de plăți, urmând instrucțiunile furnizate de această platformă. Tranzacțiile se efectuează în lei, la cursul de schimb al băncii emitente a cardului, în cazul în care acesta este asociat unui cont în altă monedă decât RON. SC HOMEPRODUCT SRL nu solicită și nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul tău.

8.7. Valoarea plății va fi retrasă din contul indicat, după confirmarea comenzii.

Livrarea bunurilor și transferul proprietății

9.1. După încheierea valabilă a Contractului, în conformitate cu Secțiunea 7 din Termeni și Condiții, Clientul va primi un e-mail care va conține numărul documentului de transport (AWB) pentru verificarea stadiului transportului, numărul și valoarea Comenzii alături de modalitatea de plată.

9.2. Livrarea se va efectua prin intermediul societății de curierat indicată de SC HOMEPRODUCT SRL. În ziua livrării, Clientul va fi contactat de către societatea de curierat, prin telefon sau SMS, la numărul de telefon mobil pe care l-a furnizat în timpul procesului de comandă.

9.3. Livrarea va avea loc la adresa indicată în acest scop de către Client în timpul procesului de comandă. De asemenea, Clientul este exclusiv responsabil în următoarele situații:
• Clientul trebuie să se asigure că livrarea se poate efectua la adresa indicată şi că acesta este disponibil la această adresă, la data livrării, pentru acceptarea/preluarea Produselor comandate,
• Conform Ghidului de cumpărături, Clientul are obligația de a verifica dimensiunile Produselor pe care le comandă, pentru a se asigura că există suficient spaţiu la adresa de livrare pentru primirea acestora. Sub acest aspect, Clientul trebuie să se asigure că există și căi de acces corespunzătoare la adresa de livrare;
• Dacă livrarea nu poate avea loc deoarece accesul este insuficient sau dintr-un alt motiv pe care Vânzătorul, în mod rezonabil, nu îl poate controla/prevedea, produsele comandate vor fi stocate 14 zile la societatea de curierat, termen în care Clientul fi contactat de curier pentru stabilirea detaliilor de livrare.

9.4. La livrare, documentul care confirmă executarea corespunzătoare a livrării trebuie să fie semnat de către Client. Prin aceasta nu va fi afectat în nici un fel dreptul legal al Clientului de a notifica ulterior SC HOMEPRODUCT SRL, în cazul în care constată un defect sau orice altă lipsă de conformitate a Produselor. Refuzul de semnare a documentului de livrare reprezintă refuzul de acceptare a Produselor;

9.5. După semnarea documentelor de livrare, Clientul dobândește posesia fizică a Produselor comandate.
Din acest moment, Clientul preia toate riscurile asupra Produselor, respectiv riscul de pierdere, pieire sau de deteriorare. Produsele vor fi utilizate pentru scopul pentru care au fost achiziționate. Pentru o utilizare de lungă durată, te rugăm să consulți secțiunea Sfaturi pentru întreținerea și curățarea produselor, din secțiunea Ghid de cumpărături.

9.7 În cazul în care Clientul nu este disponibil personal, poate desemna o terță persoană care să preia Produsele în numele său. Reprezentantul Clientului trebuie să fie o persoană cu capacitatea juridică necesară, respectiv să fi împlinit vârsta de 18 ani, pentru a putea primi, în numele Clientului, Produsele comandate de pe site-ul www.homeproduct.ro . Clientul este de acord ca SC HOMEPRODUCT SRL, respectiv Transportatorul, să se bazeze pe instrucţiunile reprezentantului ca şi cum ar fi propriile sale indicații.

9.8 Livrarea se face de către societatea de curierat (Transportator), eficient și în condiții sigure, cu următoarele precizări:
• Clientul este de acord să ofere în prealabil cât mai multe detalii despre caracteristicile speciale ale locului de livrare (cum ar fi restricții cu privire la acces sau parcare, coridoare înguste sau scări în spirală) pentru a se asigura că livrarea poate să aibă loc. Este responsabilitatea Clientului să măsoare și să verifice căile de acces, pentru a se asigura că livrarea poate să aibă loc.
• Livrarea va avea loc la adresa de livrare indicată de cumpărător, respectiv în fața imobilului.
Livrarea nu presupune transportul produselor la etaj. În cazul în care reprezentanţii Vânzătorului consideră, în mod rezonabil, că este posibil ca livrarea în locul indicat de Client este de natură să deterioreze Produsele sau locația nu este indicată pentru livrare, îl vor informa pe Client şi vor înregistra aspectele semnalate în documentul de livrare. Clientul poate accepta livrarea, cu ignorarea aspectelor semnalate, însă Vânzătorul va fi în acest caz exonerat de orice răspundere cu privire la eventualele daune/prejudicii cauzate Produselor sau locației de livrare ca o consecinţă a faptului că livrarea a avut loc conform instrucţiunilor Clientului(cu condiţia ca livrarea Produselor să se efectueze cu prudență datorată);
• La livrare, Clientul va verifica starea ambalajului și a produsului. În cazul în care există deteriorări evidente sau au fost livrate Produse lipsă sau incorecte, aceste constatări vor fi înregistrate în documentele de livrare. Articolele lipsă vor fi livrate gratuit, articolele deteriorate/incorecte vor fi returnate şi vor fi, de asemenea, înlocuite şi livrate gratuit. Pentru orice problemă apărută în procesul de livrare, Clientul poate contacta SC HOMEPRODUCT SRL la numărul de telefon 0265/223497 sau la adresa de e-mail reclamatii@homeproduct.ro

9.9 Nicio prevedere de la punctul 9.8 de mai sus nu afectează drepturile garantate de lege Clientului în calitate de consumator.

Transmiterea riscurilor

10.1 Conform secțiunii 9.5 din Termeni și condiții, după semnarea documentelor de livrare, Clientul dobândește posesia fizică a Produselor comandate și preia toate riscurile asupra Produselor, respectiv riscul de pierdere, pieire sau de deteriorare.

10.2 Produsele de mobilier vor fi utilizate exclusiv pentru scopul pentru care au fost achiziționate. Te rugăm să ții cont de faptul că, datorită unei utilizări greșite, produsele de mobilier se pot deteriora sau pot răni persoanele din jur. SC HOMEPRODUCT SRL nu își asumă responsabilitatea pentru modul în care Clientul sau terțe persoane utilizează obiectele de mobilier comandate de pe site-ul www.homeproduct.ro.

10.3 Orice responsabilitate privind utilizarea produselor comandate de pe site-ul www.homeproduct.ro, inclusiv în caz de manevrare greșită sau accidentare, cade exclusiv în grija proprietarului acestora.

10.4 Utilizarea și manevrarea greșită a obiectelor de mobilier, respectiv utilizarea nesupravegheată de către copii a fotoliilor rotative, a fotoliilor cu mecanism recliner, a balansoarelor sau a altor obiecte de mobilier sau accesoriilor (precum felinare sau lumânări) care poate duce la accidentarea sau rănirea gravă a acestora, sau deteriorarea proprietății Clientului, cade exclusiv în grija și responsabilitatea proprietarului acestora. SC HOMEPRODUCT SRL nu poate fi făcut responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terță parte le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei obligații asumate conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Produselor și Serviciilor, după livrare.

10.5 Pentru o utilizare de lungă durată a produselor de mobilier, te rugăm să consulți secțiunea Sfaturi pentru întreținerea și curățarea produselor, din Ghidul de cumpărături.

Produse și specificații

11.1 Gama de produse disponibilă online precum și specificațiile fiecărui produs sunt accesibile pentru o informare detaliată. Pentru a te ajuta să găsești mobilierul potrivit cu dorințele și nevoile tale, am alcătuit o clasificare a categoriilor de produse disponibile în acest magazin online. Fiecare produs are o descriere detaliată care cuprinde: dimensiuni și prețuri, informații despre materialele din care este realizat acesta, structură, configurabilitate, mobilitate și variante de acoperire (în cazul produselor de mobilier tapițat). Ghidul de cumpărături este conceput pentru a te ajuta să alegi produsul potrivit precum și să accesezi serviciile noastre GRATUITE.

11.2 SC HOMEPRODUCT SRL depune toate eforturile pentru ca toate detaliile legate de produsele disponibile pe site-ul www.homeproduct.ro să fie indicate cu claritate și în mod corect. Cu toate acestea, este posibil să apară și erori. În cazul în care se descoperă erori cu privire la specificațiile produselor, dimensiuni, date tehnice, configurabilitate sau disponibilitatea produselor în gamă, le vom remedia cât mai curând.

Politica de publicitate

14.1 SC HOMEPRODUCT SRL transmite informații legate de produse noi disponibile, promoții și concursuri sau alte informații legate de produsele sau serviciile sale, pe adresele indicate de Clienți. Newsletterele sunt transmise direct sau prin intermediul partenerilor specializați și agreați, cu scopul asigurării confidențialității și securității informațiilor.

14.2 La crearea unui cont pe site-ul www.homeproduct.ro, Clientul are posibilitatea să-și exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Client, poate fi modificată în orice moment, prin contactarea SC HOMEPRODUCT SRL în acest sens. Renunțarea la primirea de Newslettere de către Client se poate face în orice moment, folosind linkul special inclus în fiecare Newsletter sau printr-un email la adresa contact@homeproduct.ro . Renun?area la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul document.

Garanția produselor

15.1 Produsele de mobile achiziționate de pe site-ul www.homeproduct.ro și www.homeproduct.eu beneficiază de termenul de garanție prevăzut de legislația din România pentru produsele de mobilier (Legea nr. 449/2003), care este de 24 de luni de la data cumpărării produsului.

15.2 Pentru a te bucura de produsele de mobilier achiziționate de pe site-ul www.homeproduct.ro te rugăm să ții cont de informațiile privind întreținerea acestora, prezente în Ghidul de cumpărături.

15.3 Toate produsele comandate de pe site-ul www.homeproduct.ro și www.homeproduct.eu sunt însoțite de Certificatul de garanție emis direct de producător. Certificatul de garanție conține instrucțiuni generale de utilizare și condițiile de garanție. Pentru a beneficia de garanție, Clientul are obligația de a păstra Certificatul de garanție și factura fiscală. Pierderea Certificatului de garanție determină anularea garanției Produsului. În cazul apariției unei defecțiuni, conform Legii nr. 449/2003, Certificatul de garanție este documentul care atestă dreptul la garanție și care trebuie prezentat împreună cu factura fiscală și dovada plății (chitanța, factura, bonul fiscal etc.).

15.4 Conditiile de garanție sunt în conformitate cu legislația în vigoare din România, respectiv: O.G. 21/1992, Legea 449/2003 și O.G. 174/2008. Soluționarea reclamațiilor în baza garanției se va face într-un interval de 15 zile calendaristice. Garanția produselor care beneficiază de Certificatul de Garanție emis de S.C. HOMEPRODUCT S.R.L., se soluționează la sediul societății furnizoare, în cazul în care nu se prevede altfel. Pentru a solicita repararea sau înlocuirea produsului aflat în garanție, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa contact@homeproduct.ro specificând toate netaliile necesare soluționării problemei.

15.5 Lipsa Certificatului de garanție al produsului comandat și livrat trebuie semnalată în termen maxim de 48 ore de la recepția produsului, pe adresa contact@homeproduct.ro. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

Politica de retur

16.1 Dacă nu ești complet mulțumit de produsul comandat, îl poți returna în termen de 14 zile calendaristice, conform legislației privind comenzile online (Ordonanța de Urgență nr. 34/2014). Pentru a returna un produs, te rugăm să completezi formularul de returnare pe care îl găsești pe site-ul www.homeproduct.ro, specificând motivul returului. Este important pentru noi să cunoaștem motivele returului, în scopul îmbunătățirii produselor și serviciilor noastre.

16.2 Conform legislației din România privind vânzările online, poți returna produsele cumpărate de pe www.homeproduct.ro în termen de 14 zile calendaristice de la primirea lor, fără a fi nevoie de a justifica decizia de returnare și fără a suporta alte costuri decât costurile directe de returnare a produselor (Ordonanța Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii). Produsele comandate de pe site-ul www.homeproduct.ro pot fi returnate doar în ambalajul original (esențial pentru evitarea deteriorării la transport). Astfel, dacă nu ești mulțumit de produsul comandat, te rugăm să păstrezi produsul în ambalajul original în perioada de 14 zile anterioară returului, pentru evitarea deteriorării.

16.3 Returnarea contravalorii produsului se va face în termen de maxim 14 zile de la data confirmării deciziei de returnare, în contul bancar oferit în formularul de retur. În cazul în care produsul pe care ai decis să îl returnezi este deteriorat, ceea ce presupune diminuarea valorii produsului, SC HOMEPRODUCT SRL va realiza o analiză pentru a determina valoarea produsului după returnare, valoare care poate fi reținută din contravaloarea totală a produsului returnat, conform Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2014. Dacă produsul returnat este deteriorat vizibil, are pete, este murdar sau rupt și nu poate fi vândut ca și produs nou, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă pentru a acoperi diferența de preț dintre un produs nou și un produs deja utilizat sau, în cazul în care produsul este într-o stare ce nu ne permite re-comercializarea lui, ne rezervăm dreptul de a refuza produsul. La recepția produsului returnat se întocmeste un proces verbal de constatare și se fac fotografii pentru a putea face dovada diminurii valorii produselor (dacă este cazul).

16.4 Costurile directe de returnare a produselor, potrivit OUG 34/2014, vor fi achitate de Client, direct către Transportatorul selectat.

16.5 Conform legislației din România privind vânzările online, respectiv a Ordonanței de urgenţă nr. 34/2014, sunt exceptate de la dreptul de retragere (retur) prevăzut la art. 9-15 (din OUG 34/2015) în ceea ce priveşte contractele la distanţă, furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar. Pe site-ul www.homeproduct.ro, ai posibilitatea de a personaliza produsul în funcție de specificațiile tale legate de dimensiune, culoare, material de acoperire, culoarea lemnului. Pentru a te ajuta să faci alegerea potrivită, am pregătit pentru tine:
• Ghidul de cumpărături, cu informații privind produsele, serviciile noastre, precum și instrucțiuni de măsurare și alegere a materialelor de acoperire,
• Serviciul de mostre GRATUIT, care te ajută să alegi stofele dorite pentru mobilierul tău.
• Termenii și condițiile, cu scopul prezentării în mod clar a tuturor detaliilor cu privire la utilizarea site-ului www.homeproduct.ro .

16.5 În cazul în care Clientul solicită returul produsului (retragerea din Contract), în cadrul termenului legal, acesta trebuie să returneze produsul/produsele comandate alături de eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzatorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract, dar nu mai devreme de recepționarea produselor returnate, în condițiile prevăzute pentru Retur. Contravaloarea produselor returnate va fi rambursată Cumpărătorului după cum urmează:
• Pentru Comenzile achitate online -> prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
• Pentru Comenzile achitate cu OP/ramburs/iTransfer/ Card bancar-> prin virament bancar.

16.6 Pentru produsele achiziționate în cadrul campaniilor promoționale, te rugăm ca, în caz de retur, să ții cont de următoarele:
• Unele dintre produse beneficiază de anumite discounturi/bonusuri în momentul în care sunt achiziționate, în cadrul aceleiași comenzi, împreună cu un alt produs. Aceste discounturi se pot vedea și în confirmarea de comandă primită de către client și sunt evidențiate pe coșul de produse inclus în promoție.
• Promoția este valabilă doar dacă clientul păstrează comanda cu pachetul de produse alese inițial. Dacă renunță la unul dintre produsele din pachet, promoția NU mai este valabilă și reducerea aplicată se anulează. Produsul pentru care clientul își păstrează opțiunea de comandă, va fi facturat la prețul integral.
• Daca dorești să returnezi un produs care a beneficiat de un discount sau a generat obținerea unui bonus suplimentar, în momentul achiziției, prin introducerea lui în comandă sau în asociere cu alte produse, acesta se va supune următoarelor reguli de returnare a banilor:
o Returnarea banilor se va face în termen de maxim 14 zile de la data anunțării deciziei de returnare, în contul bancar oferit de către client în formularul de returnare.
o Pentru că produsul făcea parte dintr-o promoție, discounturile/bonusurile oferite în comanda inițială se anulează.
o Prețurile produselor păstrate de către client revin la valoarea de dinaintea aplicării discountului.
o Suma care urmează a fi înapoiată clientului este egală cu diferența dintre valoarea achitată de către client și prețul inițial al produselor păstrate (fără reducerea aplicată pentru cumul de produse ).

16.7 Dacă un client a achitat cu cardul în rate, suma care urmează a fi înapoiată respectă condițiile de la punctul 7.7 iar returnarea banilor se va face exclusiv în contul aferent cardului de pe care s-a realizat plata în rate.

16.8 Clientul poate solicita returul de produse și în următoarele situații:
16.8.1 Produs ce nu este conform cu specificațiile de pe site sau a fost livrat greșit. Dacă produsul comandat se dovedește a nu fi conform cu specificațiile din oferta noastră (legat de dimensiune, culoare, material de acoperire) sau a fost livrat greșit, poți solicita returnarea acestuia pentru înlocuire sau poți alege rambursarea integrală a contravalorii produsului. Costurile de retur sunt suportate de SC HOMEPRODUCT SRL.
16.8.2 Produse ce prezintă deteriorări datorate transportului. Pentru produsele care prezintă, la livrare, deteriorări vizibile, aceste constatări vor fi înregistrate în documentele de livrare. Articolele deteriorate vor fi returnate şi vor fi înlocuite şi livrate gratuit. Pentru orice problemă apărută în procesul de livrare, Clientul poate contacta SC HOMEPRODUCT SRL lanumărul de telefon 0265/ 223 497 sau la adresa de e-mail contact@homeproduct.ro. În toate cazurile de mai sus, produsele trebuie returnate în starea în care au fost primite, în ambalajul original și însoțite de toate accesoriile și documentele originale. Deteriorarea produselor sau punerea într-o stare de nevandabilitate duce la refuzarea returului. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a refuza acceptarea returului în situația unor abuzuri.

16.9 Pentru orice informații privind returnarea produselor, vă rugam sa ne contactati la Serviciul de Relații cu Clienții apelând numărul de telefon 0732/15 15 10, de Luni până Vineri în intervalul 9.00 – 16:00 sau prin e-mail la contact@homeproduct.ro.
16 Drepturile și obligațiile vânzătorului
16.1 Vânzătorul își va utiliza cunoștintele profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în comandă și va livra produsele și serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Clientului.
16.2 Informațiile prezentate pe site-url www.homeproduct.ro au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzator. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi reduse ca dimensiune, însă Vânzatorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante pentru a facilita alegerea produsului potrivit. Imaginile produselor au caracter informativ și pot exista diferențe între acestea și produsul final comandat.
16.3 Comunicarea cu magazinul online www.homeproduct.ro se poate face prin interacțiunea cu acesta, prin postarea opiniilor legate de produse sau comunicarea prin adresele de e-mail menționate la secțiunea "Contact". Vor fi excluse din site păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.
16.4 S.C. HOMEPRODUCT S.R.L. poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, nefiind necesar acordul Cumpăratorului. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Client pentru toate obligațiile contractuale.

Conciliere și legea aplicabilă

17.1 În cazul în care întâmpinați probleme legate de o comandă, care nu sunt rezolvate prin email sau cu persoana de contact, vă rugăm să luați legătura cu dna Simona Mărginean, la adresa de e-mail: simona.marginean@homeproduct.ro.

17.2 Prezentul contract este supus și interpretat conform legii române. Eventualele litigii apărute între SC HOMEPRODUCT SRL și Clienți/Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, prima cale de soluționare este medierea, în condițiile legii. În cazul improbabil al unor litigii, acestea vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la domiciliul Vânzătorului.

Forța majoră

18.1 Forta majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat. Niciuna din părți nu va fi raspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră.

18.2 Părțile își vor aduce la cunoștință orice caz de forță majoră care poate împiedica finalizarea relației contractuale și vor lua măsurile necesare pentru limitarea consecințelor evenimentului. Dacă în termen de 15 zile, evenimentul de forță majoră nu încetează, părțile au dreptul de a denunța unilateral contractul fără pretinderea unor daune interese.